Molly Kate Kestner - His Daugther

Konnichi!

Ezúttal nem kritikát hoztam nektek, hanem egy dalt, amit körülbelül egy órája mutatott nekem a húgom. A dalt egy fiatal lány írta és énekelte el a videóban Isten szeretetéről, His daugther (Az Ő lánya) címmel. Hála az eddigi évek alatt megszerzett angol tudásomnak, megértettem a szövegét és borzasztóan tetszett. Nagyon szépen van megfogalmazva a történet, a lánynak szerintem elképesztő hangja van, ami kifejezetten illik a dal hangulatához. Engem rögtön megfogott és a megtekintéseket, illetve a hozzászólásokat olvasgatva, ezzel nem csak én voltam így. Mivel az interneten nem találtam hozzá magyar fordítást, ezért gondoltam, bemutatom nektek a dalt, ha még nem ismernétek és a legjobb tudásommal megpróbálom lefordítani, hogy ti is értsétek, és megismerjétek. Nem is húzom tovább a szót, itt az eredeti videó egyenesen Molly csatornájáról, hallgassátok meg, olvassátok el a szövegét és írjátok meg hozzászólásban, hogy bennetek milyen érzéseket keltett, illetve, hogy tetszett-e, vagy sem és miért.

Saját fordítás, ezért elnézést kérek az esetleges hibákért.


      His Daugther

Everything's gonna be alright
She whispers to herself
She was only 6 years old that night
As she hid behind that shelf
Cuz daddy had a little too much to drink
And mama didn't want her to feel the pain she felt
But she still felt the pain...

Well 10 years they came and went
And dad was gone
So she looked for love in other men
And tried to act strong.
Broken hearts and Scars in only places she could see
Cuz she just wanted, she just wanted to feel something

And as she sat there on that bed
thinking bout what those girls said
tears streamed down her eyes
She cried...

If there's a God out there
Please hear my prayer.
I'm lost and I'm scared
and I've got no where else to go
I've come a long, long way
But I'm not sure I can make it much farther...
So if you're listening, could you give a helping hand
To your daughter.

Well her path started to change
She reached out and grabbed God's grace
And finally, she saw a light
Until that night...
Where she decided one drink was alright
and one thing led to another
Next thing you know, 9 months go be
she's a mother.

And as she laid there in that bed
Stroking that small angels head
Tears streamed down her eyes
She cried...

If there's a God out there
Please hear my prayer.
I'm lost and I'm scared
and I've got no where else to run
I've come a long, long way
But I'm not sure I can be the best mother...
So if you're listening, could you give a helping hand
To your daughter.

Well that baby grew into a boy
Who became her pride and joy
He loved her like no man could
And her heart felt peace, cuz she finally understood
God's love.

And as she laid there in that bed
99 years old
She grabbed her songs hand and said
There's something you must know...

There is a God up there
Who heard my prayer
I was lost and afraid
And I had no where else to go.
I had know clue, what to do
And then He sent me you.

So if you're lost and afraid
and you feel so alone
don't worry child
cuz there's a Father who will love you as His own
Just like he loved his daughter.
Like he loved His daughter.
                              Az Ő lánya

"Minden rendbe fog jönni"
Suttogta magának
Csak 6 éves volt azon az éjjelen
Mikor a polc mögé rejtőzött
Mert apa kicsit túl sokat ivott
És mama nem akarta, hogy érezze azt a fájdalmat, amit érzett
De még mindig érzi a fájdalmat...

Nos, 10 év jött és ment
És apa eltűnt
Ezért más férfiakban kereste a szeretetet
És próbált erősnek látszani
Törött szívek és heget azokon a helyeken, amiket látott.
Mert ő csak azt akarta, csak azt akarta, hogy érezzen valamit

És ahogy ott ült azon az ágyon
gondolkodott azon, amit azok a lányok mondtak
Könny folyt a szemeiből
Sírt...

"Ha van Isten odakint
Kérlek hallgasd meg az imámat.
Elveszett vagyok és ijedt
És nincs hová mennem
Egy hosszú, hosszú úton jövök
De nem vagyok biztos benne, hogy képes vagyok messzebb jutni...
Ezért ha hallgatsz engem, tudnál egy segítő kezet nyújtani
A lányodnak?"

Nos, az útja kezdett megváltozni
Kinyúlt és megragadta Isten kegyelmét
És végül, meglátta a fényt
Addig az éjszakáig...
Amikor eldöntötte, hogy egy ital még rendben van,
és egy még egyhez vezetett
A következő, amit tudsz, 9 hónapra rá
Anya lett.

És ahogy feküdt ott az ágyban.
Simogatva a kisangyal fejét.
Könny folyt a szemeiből
Sírt...

"Ha van Isten odakint
Kérlek hallgasd meg az imámat.
Elveszett vagyok és ijedt
És nincs hová menekülnöm
Egy hosszú, hosszú úton jövök
De nem vagyok biztos benne, hogy képes vagyok a legjobb anya lenni...
Ezért, ha hallgatsz engem, tudnál segítő kezet nyújtani
A lányodnak?"

Nos, a baba egy fiúvá cseperedett
Aki a büszkeségévé és örömévé vált
A fú úgy szerette, ahogy egy férfi sem tudná.
És a lány szíve megbékélt, mert végre megértette
Isten szeretetét.

És ahogy ott feküdt abban az ágyban
99 évesen
Megragadta a fia kezét és így szólt
"Van itt valami, amit muszáj tudnod...

Ott fenn van egy Isten.
Aki meghallotta az imámat
Elveszett voltam és féltem
És nem volt hová mennem.
Fogalmam sem volt, mit tegyek
És Ő téged küldött hozzám.

Ezért, ha elveszett vagy és félsz,
És nagyon egyedül érzed magad,
Ne aggódj, gyermekem
Mert van egy Atya, aki sajátjaként fog szeretni
Pont úgy, ahogy a lányát szerette.
Ahogy a lányát szerette."Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése